سیدمحمود حسینی

دیدار آلیستر برت معاون امور خاورمیانه وزارت امور خارجه انگلیس با عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه صبح امروز ۱۰ شهریور ۹۷ در وزارت امور خارجه برگزار شد.

29 / 1


بلیط قطار