نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

تیم ملی بسکتبال ایران عصر امروز شنبه ۱۰ شهریور در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ در بازی فینال به مصاف تیم ملی چین رفت و با نتیجه ۸۴ بر ۷۲ مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت. تیم کشورمان در دوره قبلی بازی‌های آسیایی هم به مقام نایب قهرمانی رسیده بود.

دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
شاهین طبع مربی تیم ملی بسکتبال
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین - فینال بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018
نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2018