زنبورداری در استان لرستان

عزیز بابانژاد

لرستان یکی از استان‌های مهم درتولید عسل‌های گیاهی از جمله گون و گشنیز است و تولید عمده کشور را زنبورداران لرستانی انجام می‌دهند. عسل لرستان یکی از با کیفیت‌ترین عسل‌های کشور است. لرستان به دلیل برخورداری از طبیعت سرسبز، پوشش گیاهی فراوان و دشت‌های گسترده به یکی از قطب‌های تولید عسل در کشور تبدیل شده است.اقلیم چهار فصل و تنوع آب و هوایی در مناطق مختلف این استان باعث تنوع و کیفیت خوب عسل تولیدی در استان شده است. عسل گون با شبدر، گشنیز، شیرشیرک و ... از جمله تولیدات است که می‌توان به آنها اشاره کرد

زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان
زنبورداری در استان لرستان