امیرحسین شفیعی سورک

سفال گری در شهرستان میبد به دلیل فراوانی مواد خام از دیرباز مورد توجه بوده و بیش از هزار سال قدمت دارد. قدمت و کیفیت سفال میبد آن را به برند جهانی تبدیل کرده است.صنایع دستی این دیار کویری به علت دارا بودن طرح ها و نقوش خاص خود بیشتر دارای جنبه نمادین بوده و ریشه در آیین های کهن دارد و همین موضوع وجه تمایز آن با سایر محصولات سایر استان‌ها است.متاسفانه تعداد زیادی از کارگاه‌ها به دلیل بروز مشکلات به ویژه در فروش مجبور به تغییر رشته فعالیت خود شده و یادگار هزار ساله میبدی ها در آستانه فراموشی است.

20 / 1


بلیط قطار