کاریکاتور/ نگرانی‌جدیدی به‌نام "پاییز‌خشک"

نگرانی جدیدی به‌نام "پاییز خشک" / "پاییزِ خشک" عنوان نگرانی جدیدی است که مسئولان بخش آب کشور با آن مواجه شده‌اند، به‌طوری که اگر میانه آبان ماه بارش‌های سال آبی ۹۸‌ــ‌۹۷ به‌طور مطلوب آغاز نشود، با تنش‌هایی حتی شاید به‌مراتب سخت‌تر از تنش‌های آبی تابستان مواجه شویم.

کاریکاتور/ نگرانی‌جدیدی به‌نام "پاییز‌خشک"