دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب

فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش ظهر امروز (یکشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند.

دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب
 دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) ارتش با رهبر معظم انقلاب