نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید

نخستین جلسه‌ی درس خارج فقه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سال تحصیلی جدید، صبح امروز (یکشنبه) با حضور جمعی از فضلا و طلاب علوم دینی در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) برگزار شد.

نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید
نخستین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درسال تحصیلی جدید