مراسم ترحیم مرحوم قمشه

محمدصادق نیک گستر

مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره) عصر امروز یکشنبه ۱۱ شهریور با حضور شخصیت ها و مردم در مسجد علی بن موسی الرضا(ع) در خیابان ۱۷ شهریور تهران برگزار شد.

علی لاریجانی رییس مجلس در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
علی لاریجانی رییس مجلس در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون رییس قوه قضاییه در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
وحید حقانیان در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مسعود پزشکیان در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
غلامعلی حداد عادل در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
محمدمهدی دانی رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
علی مطهری در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
علی لاریجانی رییس مجلس در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون رییس قوه قضاییه در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
علی لاریجانی رییس مجلس در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
محمدرضا عارف در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
سردار وحید حقانیان در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
دارابی در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
علیرضا زاکانی در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
حمید رسایی در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
غلامعلی حداد عادل در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)
رفیقدوست در مراسم ترحیم مرحوم قمشه معاون سابق امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره)