بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ - جاکارتا

حامد ملک‌پور

مراسم اختتامیه هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ عصر امروز برگزار شد و مردمی که برای تماشای این مراسم از تلویزیون‌های خارج از ورزشگاه آمده بودند ساعت‌ها زیر بارش شدید باران بودند.(این گزارش تصویری با تلفن همراه عکس‌برداری شده است)

بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا
بارش شدید باران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2018 - جاکارتا