قربانیان ازدواج فامیلی

رضا عبدل پور

علی سهراب پور و شهربانو صالحی که درشهرستان بندرعباس منطقه رودان زندگی میکنند، یکی از هزاران زوجی هستندکه بنا به هر دلیلی:ازدواج فامیلی، عدم آگاهی والدین و ...فرزندانی با مشکلات جسمی و ذهنی بدنیا می‌آورند و از تولد تا پایان عمر خود را وقف این فرزندان می‌کنند.فلج مغزی یک نارسایی است که با تاثیر گذاشتن بر سیستم مغز و اعصاب، باعث ایجاد ناتوانی فیزیکی برای فرد می‌شود. آسیب مغزی معمولاً قبل، حین یا به فاصله کوتاه پس از تولد فرد ایجاد می‌شود و در ‌نهایت منجر به ناتوانی زیادی برای فرد تا پایان عمر شود.

قربانیان ازدواج فامیلی
پدر در حال پوشاندن کفش های فاطمه ،این کودکان توانایی انجام کارهای شخصی خود را ندارند.
محمد علی نشسته روی ویلچر ،و خوبیار در حال بازی
خوبیار در حال بازی با اسباب بازی هایش
پدر خانواده ، برای سرگرم شدن و مشغول کردن بچه ها آنها را به تماشای تلویزیون تشویق میکند.
فاطمه د رحال بازی و پوشیدن کفش هایش
پدر خانواده در حال انتقال بچه ها به حیاط برای آرام کردنو باز یکردن با بچه ها
شهربانو ،مادر خانواده در حال جارو کشیدن و نظافت خانه
پدر در حال شستن پاهای فاطمه ،این کودکان توانایی انجام کارهای شخصی خود را ندارند.
خوبیار در حیاط خانه در حال مشاهده پدر و خواهرش
پدر در حال بازی و آرام کردن فاطمه در حیاط خانه
خوبیار در حیاط خانه در حال مشاهده پدر و خواهرش
خوبیار و فاطمه و محمد علی در حال جمع شدن به دور پدر که در حال نماز خواندن است .
مادر در حال تعویض پوشاک خوبیار ،این کودکان توانایی انجام کارهای شخصی خود را ندارند.
شهربانو ،مادر خانواده در حال نشان دادن عکس های خوبیار ،محمدعلی و فاطمه
مادر در حال بازی کردن با فاطمه
خوبیار در بغل مادرش به دوربین اشاره میکند
مادر بزرگ خانواده درحال مشاهده بازی نوه هایش
مادر در حال بازی و آرام کردن فاطمه
خوبیار و محمد علی نشسته و منتظر غذا هستند
مادر در حال تعویض و مرتب کردن لباس های فاطمه
مادر در حال بازی و آرام کردن فاطمه
شهربانو ،مادر خانواده در حال نشان دادن عکس های خوبیار ،محمدعلی و فاطمه
پدر در حال کمک به مادر برای دادن غذا به بچه ها می باشد
شهربانو،مادر خانواده در حال آشپزی
مادر در حال شانه کردن موهای فاطمه
مادر در حال دادن غذا به خوبیار و محمد علی می باشد.