رضا عبدل پور

علی سهراب پور و شهربانو صالحی که درشهرستان بندرعباس منطقه رودان زندگی میکنند، یکی از هزاران زوجی هستندکه بنا به هر دلیلی:ازدواج فامیلی، عدم آگاهی والدین و ...فرزندانی با مشکلات جسمی و ذهنی بدنیا می‌آورند و از تولد تا پایان عمر خود را وقف این فرزندان می‌کنند.فلج مغزی یک نارسایی است که با تاثیر گذاشتن بر سیستم مغز و اعصاب، باعث ایجاد ناتوانی فیزیکی برای فرد می‌شود. آسیب مغزی معمولاً قبل، حین یا به فاصله کوتاه پس از تولد فرد ایجاد می‌شود و در ‌نهایت منجر به ناتوانی زیادی برای فرد تا پایان عمر شود.

30 / 1


بلیط قطار