اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ

فؤاد اشتری

مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ با حضور سید عباس صالحی وزیر ارشاد ، مسئولین و پیشکسوتان این صنعت عصر روز یکشنبه ۱۱ شهریور در تالار وحدت برگزار شد .

اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ
اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ