چهل و سومین نشست اوآنا

عرفان کوچاری

چهل و سومین نشست هیات اجرایی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه صبح امروز ۱۲ شهرویور صبح امروز با حضور عباس صالحی وزیر ارشاد در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.

چهل و سومین نشست اوآنا
عباس صالحی وزیر ارشاد
سخنرانی عباس صالحی وزیر ارشاد
سید ضیاء هاشمی مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و عباس صالحی وزیر ارشاد
چهل و سومین نشست اوآنا
چهل و سومین نشست اوآنا
سید ضیاء هاشمی مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و عباس صالحی وزیر ارشاد
چهل و سومین نشست اوآنا
چهل و سومین نشست اوآنا
چهل و سومین نشست اوآنا
سید ضیاء هاشمی مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و عباس صالحی وزیر ارشاد
چهل و سومین نشست اوآنا
چهل و سومین نشست اوآنا
چهل و سومین نشست اوآنا
چهل و سومین نشست اوآنا
چهل و سومین نشست اوآنا