کاریکاتور/ پوشک، احتکار و ما ادراک‌احتکار!

پوشک، احتکار و ما ادراک احتکار! / روزهایی را پشت‌سر می‌گذاریم که با هربار رجوع به سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها و همواره تخفیف‌هایشان، از قیمت‌ها، از کم و بیش بودن‌ها و از کم‌فروشی‌ها و تقلب‌ها متعجبیم.

کاریکاتور/ پوشک، احتکار و ما ادراک‌احتکار!