تمرین تیم ملی فوتبال ایران

محمد حسن‌زاده

دومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای آماده‌سازی جهت حضور در جام ملت‌های آسیا و انجام دیدار دوستانه برابر ازبکستان عصر امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۷:۳۰ در زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت با حضور ۱۷ بازیکن برگزار شد.

تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران
تمرین تیم ملی فوتبال ایران