همایش سربداران

مسعود شهرستانی

گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی شامگاه دوشنبه ۱۲ شهریور در تالار وحدت تهران برگزار شد.

همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
شعرخوانی افشین اعلاء در همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
علی حججی فرزند شهید محسن حججی در همایش سربداران
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
اجرای استندآپ کمدی ابوطالب حسینی در همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی در تالار وحدت
اجرای استندآپ کمدی ابوطالب حسینی در همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی در تالار وحدت
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
تجلیل از خانواده شهید محسن حججی در همایش سربداران
علی حججی فرزند شهید محسن حججی در همایش سربداران
علی حججی فرزند شهید محسن حججی در همایش سربداران
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی
تجلیل از خانواده شهید محسن حججی در همایش سربداران
علی حججی فرزند شهید محسن حججی در همایش سربداران
همایش سربداران، گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی