افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری (۱)

محمد حسن‌زاده

پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ شهریور) با حضور اکثریت اعضای این مجلس و با دستورکار بررسی میزان تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم آغاز شد.

آیت الله احمد جنتی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
حجت الاسلام سید احمد خاتمی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله موحدی کرمانی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله احمد جنتی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله سیداحمد علم الهدی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله احمد جنتی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله صادق لاریجانی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله صادق لاریجانی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله موحدی کرمانی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله احمد جنتی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
حجت الاسلام سید محمود علوی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله موحدی کرمانی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله احمد جنتی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله صادق لاریجانی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
آیت الله احمد جنتی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری
حجت الاسلام سید محمود علوی در افتتاحیه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری