حسن روحانی رییس جمهور در سفر خود به عسلویه در مراسم افتتاح طرحهای بزرگ پتروشیمی مرجان ، دماوند و پردیس شرکت کرد.

24 / 1


بلیط قطار