نیما نجف‌زاده

مانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی مشهد صبح سه شنبه ۱۳ شهریور در شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد.

26 / 1


بلیط قطار