مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری

ناصر جعفری

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری صبح امروز چهارشنبه با حضور انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و جمشید تقی زاده رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.

مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
از راست :پروانه مافی ، انوشیروان محسنی بندپی و جمشيد تقي زاده درمراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
مسعود پزشکیان در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
سخنرانی انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
سخنرانی انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
اجرای سالار عقیلی در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
اجرای سالار عقیلی در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
اجرای سالار عقیلی در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
سخنرانی جمشيد تقي زاده مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
سخنرانی مسعود پزشکیان در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری
 مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری