دستگاه قضایی بدون هیچ ملاحظه‌ای متخلفان و مفسدان اقتصادی را مجازات کند / امام خامنه‌ای در بیانات خود از فساد به اژدهای هفت‌سر یاد کرده‌اند و تا ریشه‌های فساد خشکانده نشود نمی‌توان با فساد مقابله کرد اکنون نوبت دستگاه قضایی کشور است که با رعایت موازین شرعی و قانونی بدون هیچ ملاحظه‌ای متخلفان را به کیفر و مجازات برساند.

1 / 1


بلیط قطار