مراسم جشن روز مباهله

محمدمهدی دورانی

مراسم جشن روز مباهله صبح امروز چهارشنبه با حضور آیت الله کاظم صدیقی دبیرکل بنیاد غدیر، طلاب و اساتید حوزه های علمیه در حوزه علمیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
آیت الله کاظم صدیقی
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله
مراسم جشن روز مباهله