هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید

عرفان کوچاری

هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید با حضور آیت الله محمدتقی مصباح یزدی, محمدباقر قالیباف و غلام‌حسین غیب‌پرور فرمانده سازمان بسیج صبح امروز در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.

هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی غلام‌حسین غیب‌پرور فرمانده سازمان بسیج در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی غلام‌حسین غیب‌پرور فرمانده سازمان بسیج در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سردار غلام‌حسین غیب‌پرور فرمانده سازمان بسیج و امیر سرتیپ عبدالکریم بنی‌طرفی مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
 آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
 آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
 آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
 آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
تجلیل از اساتید برتر در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
تجلیل از اساتید برتر در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
 آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید تصویر
سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
 محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید
هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید