اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد

وحید احمدی

اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد عصر امروز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه با حضور سردارحسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مسجد سادات یوسف آباد برگزار شد.

اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد
اولین یادواره شهدا محله یوسف آباد