16 / 1

محمد رنجبر

جشنواره سقوط ازاد چتر بازان از سرار کشور در منطقه بوجاق زیباکنار در حال برگزاری است. این جشنواره سقوط ازاد چتر بازان برای تمام گروه های شخصی ، ورزشی ، نظامی در حال برگزاری است.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با در اختیار گذاشتن یک بالگرد میل ۱۷ برای پرش های وینگ سویت و اموزشی با چتر کمک مهمی به برگزاری جشنواری کرد.

پرواز خارجی