اختتامیه جشنواره ساعت شنی

محمدمهدی دورانی

اختتامیه جشنواره بین المللی «ساعت شنی» با موضوع مرگ بر اسرائیل شامگاه پنجشنبه با حضور مسئولین لشکری و کشوری در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
سردار احمد وحیدی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
سردار اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس پاسداران
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
نادر طالب زاده و مهدی قمی دبیر جشنواره
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
علی‌اکبر رائفی‌پور
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
نادر طالب زاده
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی
سردار احمد وحیدی، سردار اسماعیل قاآنی
اختتامیه جشنواره ساعت شنی