نماز جمعه تهران

وحید احمدی

نماز جمعه این هفته‌ تهران به امامت آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در مصلی تهران برگزار شد.

نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
سید محمود علوی وزیر اطلاعات در نماز جمعه تهران
آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران
آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران
آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
سید محمود علوی وزیر اطلاعات در نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران