نشست خبری اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه

مقداد مددی

روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه پس از پایان نشست سه جانبه درباره تحولات سوریه در نشست خبری حاضر شدند.

نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه
نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه