31 / 1

مقداد مددی

روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه پس از پایان نشست سه جانبه درباره تحولات سوریه در نشست خبری حاضر شدند.

پرواز خارجی