نشست خبری تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید دفاع مقدس

ناصر جعفری

نشست خبری تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید دفاع مقدس صبح امروز شنبه با حضور سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ برگزار شد.

سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
نشست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس
شست خبری تشییع پیکر مطهر 135 شهید دفاع مقدس