چهاردهمین جشنواره شهید رجایی

عرفان کوچاری

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی صبح شنبه ۱۷ شهریور ماه که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد. جشنواره شهید رجایی هر ساله به مناسبت هفته دولت و با هدف شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به مردم و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف با حضور مقامات عالیرتبه دولت برگزار می‌شود.

چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
حسن روحانی رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
سخنرانی جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
ورود جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور, حسن روحانی رئیس جمهور و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
حسن روحانی رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
حسن روحانی رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
تقدیر از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات توسط حسن روحانی رییس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
تقدیر از رضا اردکانیان وزیر نیرو توسط حسن روحانی رییس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
تقدیر از مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو توسط حسن روحانی رییس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
تقدیر از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه توسط رییس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
تقدیر از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه توسط رییس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
تقدیر از علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی توسط حسن روحانی رییس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
تقدیر از علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی توسط حسن روحانی رییس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
حسن روحانی رئیس جمهور در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی