عبدالرحمان رأفتی

صبح امروز رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی سپاه محمد رسول الله (ص) ۲ با حضور حدود ۷۰۰۰ نفر از بسیجیان همدان در این شهر برگزار شد.

27 / 1


بلیط قطار