محمدمهدی دورانی

نمایشگاه بوی ماه مهر با هدف تامین مایحتاج و نیاز عمومی دانش آموزان و دانشجویان و شهروندان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین حمایت از تولید داخلی در مصلی امام خمینی(ره) برپا شده است.

16 / 1


بلیط قطار