وحید احمدی

تعدادی از خیرین ونیکوکاران با همکاری اتحادیه صنف لوازم التحریر اقدام به تهیه بیش از ۵۰۰۰ بسته لوازم التحریر برای کودکان نیازمند، کودکان کار و کیمته امداد کردند.

22 / 1


بلیط قطار