پوستر/ تورم ۶۲ درصدی مسکن!!!

تورم مسکن به ۶۲.۱ درصد رسید / تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۷ به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۲ و ۳۳.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

پوستر/ تورم 62 درصدی مسکن!!!