تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی ۲۰۱۸

سیدمحمود حسینی

مراسم تقدیر از مدال‌آوران کشتی کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ عصر امروز (یکشنبه) در خانه کشتی عبدالله موحد توسط بانک پاسارگاد برگزار شد. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ با کسب پنج مدال طلا و سه برنز به مقام قهرمانی این مسابقات رسیدند.

تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018
تقدیر از مدال آوران تیم های ملی کشتی در بازی های اسیایی 2018