کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز

علی معرف

کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر در شهرستان اهواز ۴۰ سال در ساخت دمام سابقه دارد و این کارگاه اولین کارگاه ساخت دمام در اهواز است.محمدرضا ناصر؛ نوه حاج محمدعلی ناصر حرفه دمام سازی را از پدربزرگ خود از زمان کودکی آموخته است و در کنار پدربزرگ به انجام این کار می‌پردازد.وی که مدرک مهندسی عمران دارد اما از۳ ماه پیش از آغاز ماه محرم تمام تمرکز و وقت خود را برای ساخت و تعمیر دمام‌های کارگاه صرف می‌کند.

کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر در شهرستان اهواز 40 سال در ساخت دمام سابقه دارد و این کارگاه اولین کارگاه ساخت دمام در اهواز است.
محمدرضا ناصر؛ نوه حاج محمدعلی ناصر حرفه دمام سازی را از پدربزرگ خود از زمان کودکی آموخته است و در کنار پدربزرگ به انجام این کار می‌پردازد.
محمدرضا می‌گوید از۵ سال گذشته که پدربزرگم کمی کم بینا شده است کار برپایی و انجام کارهای کارگاه به عهده او است و به تنهایی از پس تعمیر و ساخت کار دمام‌ها بر می‌آید.
محمدرضا میگوید :که تا ۱۰ الی۱۵ سال پیش نیز تنها کارگاه دمام سازی اهواز، کارگاه پدربزرگ او بود و حتی این کارگاه سفارش‌ ساخت دمام از شهرهای خرم آباد و تهران نیز داشت اما امروزه با افزایش قیمت حمل و نقل و سایر اقلام و به وجود آمدن کارگاه‌های دیگر سفارش‌های کارگاه بسیار کمتر شده است.
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
محمدرضا ناصر؛ نوه حاج محمدعلی ناصر حرفه دمام سازی را از پدربزرگ خود از زمان کودکی آموخته است و در کنار پدربزرگ به انجام این کار می‌پردازد.
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر در شهرستان اهواز 40 سال در ساخت دمام سابقه دارد و این کارگاه اولین کارگاه ساخت دمام در اهواز است.
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز
کارگاه دمام سازی حاج محمدعلی ناصر - اهواز