اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

ناصر جعفری

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، شامگاه یکشنبه ۱۸ شهریور با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از اساتید موسیقی و هنرجویان با اعلام برندگان در تالار وحدت برگزار شد.

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
سخنرانی هومان اسعدی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
سخنرانی حسین علیزاده در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
سخنرانی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
حسین علیزاده در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان