22 / 1

مجتبی اسماعیل زاد

دومین جشنواره ملی انگور سیاه سردشت با حضور مسئولان استانی آذربایجان غربی و شهرستانی سردشت در این شهرستان پایان یافت.

پرواز خارجی