دومین همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت

سیدمحمود حسینی

دومین همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت صبح امروز دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷ با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان کشوری و لشکری در مرکز همایش های خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
سرلشکر صفوی در دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
سرلشکر صفوی و حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه در دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
تجلیل از حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه در دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت
دومین مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت