علی جباری

به همت بسیج سازندگی استان تهران کارگاهی باظرفیت۳۰نفر اشتغال در قلعه سیمون جهت عرضه تولید کفش افتتاح گردید همچنین کلنگ ساخت کارگاه اقتصاد مقاومتی روستای لهک و روستای قلعه سیمون از نقاط محروم شهرستان اسلامشهر به زمین زده شد.

30 / 1


بلیط قطار