تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

حامد ملک‌پور

مراسم تودیع حجت‌الاسلام محمد محمدیان و معارفه حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
مراسم تودیع حجت‌الاسلام محمد محمدیان و معارفه حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
حجت‌الاسلام محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و الهام امین‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، حجت‌الاسلام کاظمی صدیقی و منصور غلامی وزیر علوم در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سیدمحمد حسینی در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
مراسم تودیع حجت‌الاسلام محمد محمدیان و معارفه حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی حجت‌الاسلام محمد محمدیان رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
محمود صادقی در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
علیرضا زاکانی در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
اعطای حکم رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به حجت‌الاسلام مصطفی رستمی توسط حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری
اعطای حکم رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به حجت‌الاسلام مصطفی رستمی
مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
تقدیر از حجت‌الاسلام محمد محمدیان رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها توسط حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری
تقدیر از حجت‌الاسلام محمد محمدیان رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها توسط حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری
سخنرانی حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و محمود فتوحی رئیس دانشگاه شریف در مراسم تودیع و معارفه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها