30 / 1

مصطفی حسن زاده

نخستین گروه از زائران بیت‌الله الحرام استان گلستان امروز وارد استان شدند و بقیه در ۱۴ پرواز به استان باز می‌گردند، در حج تمتع امسال ۴۰۲۲ زائر گلستانی به سرزمین وحی اعزام شدند.

پرواز خارجی