23 / 1

مسعود شهرستانی

وداع با پیکرمطهر شهید تازه تفحص شده رحیم رجبی که بعد از ۳۶ سال شناسایی شده است در معراج شهدا برگزار شد. شهید رحیم رجبی نارکی در ۲۰ شهریور سال ۱۳۴۰ در شهرستان پیشوا دیده به جهان گشود. این شهید سرافراز که در پیشوا به شجاع معروف است ، در سال ۶۱ و در عملیات رمضان جاویدالاثر شد و پس از ۳۶ سال به ایران اسلامی بازگشت. پدر و مادر شهید که سال ها چشم به راه یافتن نشانی از فرزند بودند، در سال ۹۳ و ۸۴ دارفانی را وداع کرده اند.

پرواز خارجی