رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله (ص) -کاشان وخرم آباد

محسن بایعی ، عزیز بابانژاد

در آستانه فرارسیدن ماه محرم رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله (ص) در شهرهای کاشان و خرم آباد برگزار شد.