30 / 26

نظری ،شفیعی سورک ، رجبی پور

رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله (ص) در استانهای قزوین ،گیلان و یزد برگزار شد.

پرواز خارجی