علیرضا وثیق انصاری

هیئت حسینیه امامزاده هارونیه یکی از قدیمی‌ترین پاتوق های اصفهان است و به جهت این که در کنار حرم مطهر امامزاده هارون ابن موسی ابن جعفر قرار گرفته از یک قداست و اهمیت خاصی برخوردار است. حسینیه امامزاده هارونیه، از قدیمی‌ترین هیئت‌های اصفهان که با بیش از ۳۰۰ سال قدمت هنوز سبک وسیاق سنتی خود را در برگزاری مراسم محرم و صفر حفظ کرده است.

25 / 1


بلیط قطار