چرا آمریکا از برجام خارج شد؟

بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام این سوال پیش آمد که آیا ترامپ به دلیل بد بودن این توافق برای آمریکا از آن خارج شد؟ عبداللهی، کارشناس سیاسی به این سؤال پاسخ می دهد.

بلیط قطار