ترامپ در سخنرانی شب گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را ناقض حقوق بشر و دموکراسی دانست. آقای ترامپ تکه‌های بدنی فرزندان ایران در هواپیمای مسافربری که ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس آن را مورد هجوم قرار داد را فراموش نکرده‌ایم. از سوی دیگر تحمیل جنگ ۸ ساله توسط صدام به کشور ما که با حمایت آمریکا انجام شد نمی‌توانیم فراموش کنیم. آقای ترامپ تاریخ جنایت‌های سراسر ضد انسانی آمریکا را بخوان و بعد ایران را به دموکراسی و حقوق بشر دعوت کن.

پرواز خارجی