تروریست‌های اقتصادی / اوج وقاحت شبکه من‌وتو وقتی مردم را دعوت به احتکار می‌کند / شبکه سلطنت‌طلب من و تو گفت‌وگویی در مورد وضعیت اقتصادی ایران با فردی به نام جمشید اسدی که با عنوان اقتصاددان معرفی کرده، ترتیب داده و در پایان گفت و گو، مجری از این فرد می‌خواهد که توصیه‌هایش را به مردم در این شرایط بگوید. او هم به مردم می‌گوید باید انبار‌های خانه‌هایتان را پر از کالا کنید تا وقتی گران‌تر شد داشته باشید و حتی آن‌قدر زیاد احتکار کنید تا بتوانید بعداً با قیمت بالاتر به مردم دیگر بفروشید؟!

پرواز خارجی